Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Szukaj na stronie

Twój koszyk

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego siima.pl


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem www.siima.pl
Sprzedającym jest spółka z o. o. z siedzibą Książniczkach, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie. XI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000545595 Zarejestrowani pod numerem NIP: 6762485536, Regon: 360921787 zwana także zamiennie „Usługodawcą”. 
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerem Infolinii Konsumenckiej: +48 739 908 159 koszt połączenia za minutę według stawki operatora jak do sieci komórkowych.
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected]


§ 1 Definicje

 1. Regulamin–niniejszy regulamin.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
  jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
  prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych
  w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
  niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
  Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa
  Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem
  Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
  zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.siima.pl
  za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
  rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego
  pod adresem www.siima.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
  się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.siima.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie siima.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,
  wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym,
  którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien
  dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym
  do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
  prawa osób trzecich.


§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych siima.pl są cenami brutto podanymi
  w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
  w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo
  poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer
  telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli
  kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego
  lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą
  elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów
  rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT zzałącznikami, faktury VAT korygujące
  z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania
  i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
  Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad
  ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli
  skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
  osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania
  w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu
  w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu
  składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne
  do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.
  Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
  ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
  na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem
  lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji
  „za pobraniem”.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie
  albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym
  formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem
  Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów
  w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach
  serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki
  „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem
  online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków
  na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient
  może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.


§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),
  za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (przelewy24) lub przelewem
  na konto bankowe sklepu.


§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r)
  bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie,w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania
  rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego
  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość,umowa jest uważana za nie zawartą.
  To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była
  konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar
  należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego,
  za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań
  audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych
  po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń,
  za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu
  lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą
  zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług
  w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą
  na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach
  sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej
  przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez
  autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych
  znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach
  internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną
  z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz
  z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku
  rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany
  towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego
  z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana
  są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów
  uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej
  niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch
  miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


§ 8 Zmiana Regulaminu

 1.  Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu
  za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,
  Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji
  warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie
  internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie
  do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą
  realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
  z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
  za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy
  z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
  Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
  Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
  zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
  przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks
  postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


Data opublikowania regulaminu: 14.04.2019

Witryna stworzona na platformie